5.11.54

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวพรพิมล  หงษ์น้อย
วันเกิด 25/11/1987

การศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย (5 ปี) 
สถานที่ทำงาน โรงเรียนถาวรานุกูล 
วิชาที่สอน ภาษาไทย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ท 23102 ภาษาไทย

                มัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ท 33204 การเขียนความเรียงขั้นสูง
ที่อยู่ 4/1 หมู่ 2 ต. บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
E-mail ~ ~ monnawan@gmail.com
http://thawaraweb.co.cc/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น